โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 68911 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน

ข่าวสาร
  สาเหตุที่ทำให้ลูกฟันผุ
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่มีโรคฟันผุคุกคามเป็นอย่างมาก อัตราการเกิดโรคในเด็กไทยสูงเกือบ 100% โรคฟันผุนี้จะไม่จำกัดอยู่ที่ฟันซี่ใดซี่หนึ่งเท่านั้น เด็กมีโอกาสเป็นโรคฟันผุได้พร้อมๆ กันหลายซี่ เป็นสาเหตุให้ฟันต้องถูกถอนออกก่อนระยะเวลาอันควร มีผลเสียต่อสุขภาพของฟันและช่องปาก ทั้งในขณะที่เด็กกำลังอยู่ในระยะของการมีฟันน้ำนม และจะมีผลต่อมาถึงเด็กซึ่งเติบโตขึ้นและมีฟันถาวร โดยทำให้ฟันถาวรขึ้นบิดเก หรือขึ้นไม่ได้ เนื่องจากขาดพื้นที่ หรือทำให้ฟันถาวรมีโอกาสผุได้ง่าย เนื่องจากการเรียงตัวของฟันไม่เป็นระเบียบ ทำความสะอาดยาก ฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ จะต้องพยายามรักษาฟันเหล่านี้ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายในปาก ได้นานที่สุดเท่าที่ฟันนั้นจะอยู่ได้ (ฟันน้ำนม) หรือจนตลอดชีวิต (ฟันแท้)
  การเคลือบฟลูออไลท์
การใช้ฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างฟันให้ทนทานต่อการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งปกติฟลูออไรด์มีในธรรมชาติทั่วๆ ไป ในน้ำ ในดิน และอาหาร ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำดื่ม ซึ่งพบว่าควรมีฟลูออไรด์ 1 ส่วนในน้ำล้านส่วน (1 ppm ) เป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และประหยัดที่สุด แต่สำหรับประเทศไทย ความเจริญทางเทคนิคของระบบประปายังไม่พร้อมที่จะปรับระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่มให้เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฟันผุ ฉะนั้น ประชาชนจึงได้รับฟลูออไรด์ในขนาดและแหล่งที่มาแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ บางที่มีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เพียงพอ พบโรคฟันผุมาก แต่บางที่มีปริมาณมากเกินพอไม่เกิดประโยชน์ ซ้ำยังทำให้เกิดฟันตกกระ และกระดูกคดงอพิการ ซึ่งเป็นพิษชนิดเรื้อรัง สำหรับบริเวณที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยมากหรือไม่มีเลย เราสามารถป้องกันฟันผุได้ โดยการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กแรกเกิดจนกระทั่งอายุ 13 ปี ดังนี้

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นคนมีคู่
หมอฟันจะตรวจดูสุขภาพในช่องปาก ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุของลูกให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน  การรับประทานอาหาร วิธีการให้นม เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้นำมาใช้ป้องกันไม่ให้ลูกเกิดฟันผุ นอกจากตรวจฟันแล้วคุณหมอจะเคลือบหรือทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุให และสิ่งสำคัญในการทำฟันเด็กคือความเชื่อใจจากเด็ก คุณพ่อคุณแม่และหมอต้องไม่หลอกเด็กเพียงแต่อาจจะบอกไ่ม่หมด หลายครั้งที่หมอพบว่า คุณแม่สัญญากบเด็กว่าจะพามาให้หมอดูอย่างเดียว แต่เมื่อตรวจพบว่ามีฟันผุก็จะให้อุดเลย www.dentakids.com (Dentakids)

บริการ

ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์ พนังคสิริ (หมอหญิง)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทย์หญิง ปนิดา คุณทรงเกียรติ (หมอกระปุก)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทย์หญิง สุภาณี จรูญรัตน์ (ป้าหมอ)
ทันตกรรมทั่วไป

กิจกรรม


สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 68911 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...