โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 180256 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ข่าวสาร : การเคลือบฟลูออไลท์

การใช้ฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์ใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างฟันให้ทนทานต่อการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งปกติฟลูออไรด์มีในธรรมชาติทั่วๆ ไป ในน้ำ ในดิน และอาหาร ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าเติมฟลูออไรด์ลงในน้ำดื่ม ซึ่งพบว่าควรมีฟลูออไรด์ 1 ส่วนในน้ำล้านส่วน (1 ppm ) เป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และประหยัดที่สุด
แต่สำหรับประเทศไทย ความเจริญทางเทคนิคของระบบประปายังไม่พร้อมที่จะปรับระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่มให้เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคฟันผุ ฉะนั้น ประชาชนจึงได้รับฟลูออไรด์ในขนาดและแหล่งที่มาแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ บางที่มีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เพียงพอ พบโรคฟันผุมาก แต่บางที่มีปริมาณมากเกินพอไม่เกิดประโยชน์ ซ้ำยังทำให้เกิดฟันตกกระ และกระดูกคดงอพิการ ซึ่งเป็นพิษชนิดเรื้อรัง
สำหรับบริเวณที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยมากหรือไม่มีเลย เราสามารถป้องกันฟันผุได้ โดยการใช้ฟลูออไรด์ในเด็กแรกเกิดจนกระทั่งอายุ 13 ปี ดังนี้
ระยะที่ 1 ทารกแรกเกิด – 2 ขวบ
รับประทานฟลูออไรด์ วันละ 0.25 มก. โดยควรเป็นชนิดยาน้ำฟลูออไรด์
ระยะที่ 2 เด็กอายุ 2-3 ขวบ
รับประทานยาเม็ดฟลูออไรด์ วันละ 0.5 มก. เมื่อเด็กเริ่มรู้จักเคี้ยวอาหาร โดยให้เคี้ยวและอมไว้ก่อนกลืน
ระยะที่ 3 เด็กอายุ 3-13 ปี
รับประทานยาเม็ดฟลูออไรด์ วันละ 1 มก. และควรใช้น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ร่วมด้วย เมื่อเด็กรู้จักอมน้ำบ้วนปากแล้ว โดยหลังจากแปรงฟันก่อนเข้านอนให้ใช้น้ำยาฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้น 0.02-0.1% อมไว้ 4-5 นาที ก่อนบ้วนทิ้ง
ระยะที่ 4 อายุ 13 ปีขึ้นไป
ควรหยุดยาเม็ดฟลูออไรด์ ใช้เฉพาะน้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์
แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้ฟลูออไรด์ตามขนาด และระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ควรได้รับการตรวจสุขภาพของเหงือกและฟัน ขูดหินน้ำลายและขัดผิวเคลือบฟัน และทาฟลูออไรด์จากทันตแพทย์ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตัวอย่างการสั่งฟลูออไรด์ (ในชุมชนที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยมาก)
ก. เด็กแรกเกิด – อายุ 2 ขวบ ให้น้ำยาฟลูออไรด์ขนาด 0.125 มก./ หยด (16 หยด = 1 มล.) โดยจ่ายครั้งละ 40 มล. และใช้หยอดใส่ปากเด็ก วันละ 1 ครั้งๆ ละ 2 หยดก่อนนอน
ข. เด็กอายุ 2-3 ขวบ ให้ยาเม็ดโซเดียมฟลูออไรด์ (0.25 มก./เม็ด) โดยจ่ายครั้งละ 400 เม็ด และให้หลังจากแปรงฟันก่อนเข้านอน ให้เคี้ยวและอมไว้ก่อนกลืน วันละ 1 ครั้งๆ ละ 2 เม็ด
ค. เด็กอายุ 3-13 ปี ให้ยาเม็ดโซเดียมฟลูออไรด์ (1 มก./เม็ด) โดยจ่ายครั้งละ 120 เม็ด และให้หลังจากแปรงฟันก่อนเข้านอน ให้เคี้ยวและอมไว้ก่อนกลืน วันละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด
ง. กรณียาอมบ้วนปากฟลูออไรด์ร่วมกับการรับประทานยาเม็ดฟลูออไรด์ ให้น้ำยาบ้วนปากโซเดียมฟลูออไรด์ 0.02% (เท่ากับมีฟลูออไรด์ 100 ส่วนในล้านส่วน) โดยจ่ายครั้งละ 1,000 มล. ใช้อมบ้วนปากวันละ 1 ครั้งหลังแปรงฟัน ก่อนเข้านอน โดยอมครั้งละ 10-15 มล. นาน 4-5 นาทีแล้วบ้วนทิ้ง
ข้อควรระวังในการสั่งฟลูออไรด์
1. ควรทราบปริมาณฟลูออไรด์ที่แน่นอนในน้ำดื่มของชุมชนนั้น
2. ถ้าน้ำดื่มมีฟลูออไรด์เกิน 0.6 ส่วนในล้านส่วน ไม่จำเป็นต้องสั่งฟลูออไรด์เพิ่ม
3. ในการสั่งฟลูออไรด์แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 150 มก.
4. ควรกำชับผู้ปกครองให้เก็บฟลูออไรด์ไว้ในที่มิดชิด เด็กหยิบเองไม่ได้
สรุปได้ว่า ฟลูออไรด์ที่ใช้สำหรับป้องกันฟันผุนั้น ใช้ได้ในรูปรับประทานและอมบ้วนปาก ซึ่งไม่ว่าในรูปแบบใด ก็จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามขนาดและอายุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ที่มา:สุทธาทิพย์  กมลมาตยากุล

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...