โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 173849 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 56 คน
บทความ : เมื่อต้องพาลูกไปทำฟัน

ควรพาลูกไปพบหมอฟันเมื่อไหร่
หมอมักเจอคำถามจากคถณพ่อคุณแม่เสมอๆว่า จะพาลูกมาตรวจฟันได้คั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบก็คือ ด้ตั่งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรือภายในขวบปีแรก เพราะโรคฟันผุสามารถพบได้ในเด็กเล็กตั้งแต่อายุหนึ่ง
ขวบปี ซึ่งสามารถป้องกันได้และเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันควรพาลูกมาตรวจและทำฟันตั้งแต่
เด็กยัง ไม่มีฟันผุ หรือปวดฟันซึ่งจะทำให้เด็กไม่กลัวการทำฟัน
เมื่อพบหมอฟันครั้งแรก
หมอฟันจะตรวจดูสุขภาพในช่องปาก ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุของลูกให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน 
การรับประทานอาหาร วิธีการให้นม เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้นำมาใช้ป้องกันไม่ให้ลูกเกิดฟันผุ นอกจากตรวจฟันแล้วคุณหมอจะเคลือบหรือทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุให
และสิ่งสำคัญในการทำฟันเด็กคือความเชื่อใจจากเด็ก คุณพ่อคุณแม่และหมอต้องไม่หลอกเด็กเพียงแต่อาจจะบอกไ่ม่หมด หลายครั้งที่หมอพบว่า คุณแม่สัญญากบเด็กว่าจะพามาให้หมอดูอย่างเดียว แต่เมื่อตรวจพบว่ามีฟันผุก็จะให้อุดเลย ซึ่งถ้าหมอทำให้ก็จะเป็นการผิดสัญญาและหมอจะยังไม่อุดให้นะคะ อย่างมากอาจทำแค่ introduction ด้วยการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ซึ่งเป็นงานง่ายๆ (กรณีที่เด็กพอร่วมมือได้นะคะ) แต่ถ้าไม่ร่วมมือเลย เราจะทำตามสัญญาที่คุณแม่ให้ไว้คือตรวจเฉยๆ แนะนำเครื่องมือบางชิ้น เช่น กระจกส่องฟัน เพราะทั้งหลายทั้งปวงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับเด็กน้อยของเรา ไม่มีการหลอกกัน เมื่อเด็กเชื่อใจเราแล้ว ครั้งต่อไปเด็กก็จะยอมให้เรารักษาให้เพราะเชื่อว่าหมอไม่โกหกเค้าค่ะ

ควรพบหมอฟันบ่อยแค่ไหน
เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นระยะทุก 3 หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเช่น เด็กที่ไม่ได้แปรงฟันอย่างสมำ่เสมอ ไม่มีผู้ดูแลเด็กขณะแปรงฟัน ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว ลูกอม และดูดนมจากขวด มีผิวเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรง จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย ควรได้รับการตรวจทุก 3 เดือน แต่ถ้าดูแลสุขภาพช่องปากดีขึ้นอาจจะตรวจทุก 6 เดือน ควรพาลูกไปพบหมอฟันสำหรับเด็กเพื่อตรวจสุขภาพฟัน
ควรเตรียมตัวลูกอย่างไร
การพาเด็กมารับการตรวจสุขภาพช่องปากในขวบปีแรกไม่ต้องเตรียมเด็กมากนัก ผู้ปกครองสามารถพาเด็กมาพบหมอฟันสำหรับเด็กได้เลย ขณะตรวจฟันเด็กอาจจะร้องนิดหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าพเด็กมาในช่วงที่เด็กโตขึ้น ในการตรวจครั้งแรกเด็กอาจจะมีความกังวลใจเมื่อต้องมาเผชิญสิ่งแปลกใหม่ ควรมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก เช่น คุณพ่อคุณแม่อาจหานิทานเกี่ยวกับการมาพบหมอฟัน เล่าให้ลูกฟังว่าสะต้องเจอกับสิ่งใดบ้างหรือเล่นบทบาทสมมติเกี่ยวกับหมอฟัน การทำฟัน และควรระมัดระวังอย่าให้ลูกได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในทางลบหรือใช้เรื่องการทำฟันมาเป็นเครื่องมือขู่ลูกๆ เมื่อได้มาพบหมอฟันทำความรู้จักคุ้นเคยกัน ลูกก็จะคลายความกังวลลงไปได้มาก และหมอจะใช้จิตวิทยาสำหรับเด็ก ช่วยให้การการมารั้งแรกเป็นความประทับใจที่ดี และที่สำคัญที่สุดอย่ารอให้ลูกมีอาการปวดฟันก่อนจึงจะพามาหาหมอ เพราะเด็กจะพบกับการรักษาที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นผลให้เด็กกลัวการทำฟันและทำให้การรักษาครั้งต่อไปลำบากมากยิ่งขึ้น
เมื่อลูกต้องทำฟัน
เด็กที่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอและมาพบหมอฟันตั้งแต่ยังเล็ก
และไม่มีอาการปวดใดๆมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการทำฟันเพราะมักจะเป็นงานใน
เชิงป้องกันฟันผุมากกว่า เช่น การขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมและร่องฟัน 
แต่ในการทๆฟันครั้งแรกควรให้เวลากับลูกได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆและ
เริ่มการรักษาจากงานง่ายๆไปสู่งานที่ยากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อลูกได้เรียนรู้ทำความรู้จักคุ้นเคย
ปรับตัวทีละขั้นลูกก็จะสามารถยอมรับการทำฟันได้และมีทัศนคติที่ดีซึ่งจะมีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของลูก
ในอนาคต และควรงดการรับประมานอาหารหรือนมประมาณ 3 ชี่วโมง ก่อนมาทำฟันนะคะ กรณีเด็กอาเจียนง่าย
เพราะอาจอาเจียนและสำลักได้ค่ะ
เมื่อลูกปวดฟัน
เด็กที่ต้องมาหาหมอเมื่อมีอาการปวดฟันแล้ว การรักษาจะต้องทำการรักษาตามลำดับเช่นกัน 
หมอจะเริ่มต้นที่งานง่ายเพื่อบรรเทาอาการปวดก่อน การรักษาต้องค่อยเป็นค่อยไป 
คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมารับการรักษาจนเสร็จหมดทั้งปากตามที่หมอได้ทำการวางแผนการรักษาไว้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามที่หมอนัดเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคซึ่งอาจส่งผลให้งานง่าย
เช่นอุดฟันต้องกลายเป็นงานที่ยากคือรักษารากฟัน เมื่อรักษาจนเสร็จแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้น
การป้องกันฟันผุใหม่ เด็กจะได้ไม่ต้องพบกับการรักษาที่ยุ่งยากอีก
ดังนั้น จึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กมาหาหมอฟันตั้งแต่เด็กยังเล็ก
เพราะหมอจะได้ดูแลฟันในเชิงป้องกัน ซึ่งจะเป็นผลบวกในทุกๆด้าน เด็กจะไม่เจ็บ
โครงสร้างฟันก็จะไม่เสีย ผู้ปกครองก็จะประหยัดเงินและประหยัดเวลาด้วย
Copyright © 2010 All Right reserved. Thai Society of Pediatric Dentistryชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...