โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 161591 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
บทความ : การเลี้ยงลูกด้วยนมขวด

นมแม่มีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพกายของลูก และต่อสายสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือน หรือให้นานที่สุดเท่าที่สภาวะทางครอบครัวจะทำได้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงด้วยนมแม่ได้ตลอด 6 เดือนแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกสามารถเริ่มฝึกดื่มนมจากถ้วย การดูดนมแม่ที่บีบใส่ขวดไว้ หรือการดูดนมผงชงใส่ขวด ต้องเริ่มอย่างถูกวิธี และมีการฝึกอย่างเป็นขั้นตอน จึงจะสามารถเลิกดูดจากขวดได้ถูกเวลา เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก (Early Childhood Caries) ที่จะเกิดได้จากการดูดนมขวด คำแนะนำเบื้องต้นเมื่อจำเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมขวด ที่บุคลากรด้านสุขภาพควรระลึกไว้เสมอ มีดังนี้

1. เริ่มอย่างถูกวิธี การเริ่มต้นที่ถูกต้อง และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้การเลิกดูดขวดนมเมื่อถึงเวลา เป็นไปได้โดยไม่ยาก มีข้อพึงกระทำดังนี้

1.1 ไม่เติมของหวานทุกชนิดในขวดนม
1.2 แยกเวลากินเป็นกิน นอนเป็นนอน และอุ้มลูกขณะให้นมขวดเสมอ ดังนี้
* ควรให้นมลูกเป็นเวลา แยกเวลากินและเวลานอนออกจากกัน
* ไม่ควรให้นมลูกเมื่อจะให้ลูกนอน เพราะการดูดนมหลับคาขวด จะทำให้มีโอกาส
เกิดฟันผุมากที่สุด
* ขณะให้นมควรอุ้มลูกให้อยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน คล้ายกับท่าขณะให้นมแม่ เพราะลูกจะฝึกกล้ามเนื้อในการกลืน ได้ดีกว่าอยู่ในท่านอนราบ
* ถือขวดนมให้ลูกเสมอ เพราะการอุ้มลูกขณะให้นมขวด นอกจากจะได้ความอบอุ่น ใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการฝึกไม่ให้ลูกติดขวดนม พร้อมกับถือดูดจนหลับไป
* ให้ดื่มน้ำตามไม่เกิน 10 มล. หรือ 2 ช้อนชาหลังดูดนมทุกครั้ง เพื่อชะล้างคราบนม ที่ตกค้างในปาก
1.3 ปรับลดความถี่ และปริมาณนมให้เหมาะสมกับอายุของลูก
2. เลิกให้ถูกเวลา
2.1 เมื่อลูกอายุ 3-5 เดือน ควรเริ่มฝึกให้กินอาหารตามวัยมื้อแรกในมื้อเย็น เพื่อให้อยู่ท้องได้นาน ซึ่งจะช่วยในการฝึกให้เลิกนมมื้อดึกได้ง่ายขึ้น เมื่ออายุ 6 เดือนควรเลิกนมมื้อดึก 
2.2 เริ่มฝึกเพื่อเลิกนมขวดตั้งแต่อายุ 6 เดือน โดยเลือกช่วงเวลาที่เด็กตื่นเต็มที่ ระยะแรกช่วยประคองถ้วยให้ลูกฝึกจิบน้ำเปล่าจากถ้วยทีละน้อยๆ 
2.3 คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความเข้าใจและอดทนในการฝึก เพราะเด็กต้องการเวลาในการฝึกให้เกิดทักษะ ในระยะแรกอาจทำน้ำหกเลอะเทอะบ้าง 
2.3 เมื่อเด็กดื่มน้ำจากถ้วยได้ดีแล้ว จึงเริ่มใส่นมในถ้วย เริ่มจากนมบางมื้อก่อน หากฝึกต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือน เมื่ออายุประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง เด็กก็พร้อมที่จะเลิกนมขวดและดื่มจากถ้วยได้
Copyright © 2010 All Right reserved. Thai Society of Pediatric Dentistryชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...