โทร 038-285548 ,094-9153636
โปรโมชั่น
บทความ
ดูบทความทั้งหมด
บริการ
ดูบริการทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 196296 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
บทความ
  การเลี้ยงลูกด้วยนมขวด
นมแม่มีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพกายของลูก และต่อสายสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือน หรือให้นานที่สุดเท่าที่สภาวะทางครอบครัวจะทำได้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงด้วยนมแม่ได้ตลอด 6 เดือนแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกสามารถเริ่มฝึกดื่มนมจากถ้วย การดูดนมแม่ที่บีบใส่ขวดไว้ หรือการดูดนมผงชงใส่ขวด ต้องเริ่มอย่างถูกวิธี และมีการฝึกอย่างเป็นขั้นตอน จึงจะสามารถเลิกดูดจากขวดได้ถูกเวลา เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก (Early Childhood Caries) ที่จะเกิดได้จากการดูดนมขวด คำแนะนำเบื้องต้นเมื่อจำเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมขวด ที่บุคลากรด้านสุขภาพควรระลึกไว้เสมอ
  โรคปริทันต์ คือ อะไร
สาเหตุที่สำคัญของโรคปริทันต์ คือ คราบจุลินทรีย์ (Bacterial Plaque) คราบจุลินทรีย์ คือ คราบสีขาวขุ่นนิ่มที่ประกอบด้วยเชื้อโรคติดอยู่บนตัวฟัน ซึ่งแม้ว่าจะบ้วนน้ำก็ไม่สามารถหลุดออกได้ ขบวนการเกิดคราบจุลินทรีย์เริ่มต้นหลังจากที่แปรงฟันแล้วเพียง ๒-๓ นาที โดยจะมีเมือกใสของน้ำลายมาเกาะที่ตัวฟัน จากนั้นเชื้อโรคที่มีอยู่มากมายในปากจะมาเกาะทับถมกันมาก ๆ เข้าเกิดเป็นคราบจุลินทรีย์ คราบจุลินทรีย์นี้เองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป คราบจุลินทรีย์นี้จะใช้น้ำตาลจากอาหารสร้าง กรด และสารพิษ
  เมื่อลูกอมข้าว
สารพันปัญหาเด็ก..ตอน..อมข้าว ศึกที่โต๊ะกินข้าวใหญ่หลวงนัก มีการใช้ยุทธวิธีมากมายที่จะทำให้ลูกกินข้าวได้มากขึ้น ไม่ว่าจะหลอกล่อไปที่สนามเด็กเล่น ใช้ทีวีล่อให้เด็กหัวเราะ เพื่อที่จะได้ป้อนอาหารเข้าไปในปาก แต่เด็กหลายคนก็เก่งกล้าสามารถ คิดรูปแบบทำให้พ่อแม่อึ้งกิมกี่ได้ โดยการเม้มปากแน่น หรืออมข้าวเสียเลย ถือเป็นการสอนพ่อแม่ไปในตัวว่า "หนูทำแบบนี้แปลว่าหนูอิ่มแล้ว" บางคนอมเป็นชั่วโมงก็มีมาแล้ว แต่แม่ก็แน่กว่านั้น คือรอได้ พอเด็กเผลอกลืนอาหารลงไป แม่ก็ป้อนคำต่อไป เรียกว่าใช้เวลาในการป้อนข้าวแต่ละมื้อร่วม 2 – 3ชั่วโมง หมดไปมื้อเช้าไม่เท่าไหร่ ก็ต้องป้อนมื้อต่อไป เว้นช่วงไปแค่ครึ่งชั่วโมงก็ป้อนมื้อเย็นอีกแล้ว

Dentakids
โทร 038-285548 ,094-9153636 @@dentakid
80/115 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
 โทร 038-285548 ,094-9153636
All rights reserved © 2015-2020. www.ziidev.com
Loading...